ZENVIA Inc. wraz z Twilio Inc ogłasza finalizację jednoczesnej emisji prywatnej papierów wartościowych

SĂO PAULO, 30 lipca 2021 r. /PRNewswire/ — ZENVIA Inc. („ZENVIA”) (NASDAQ: ZENV), ogłosiła wczoraj finalizację ogłoszonej wcześniej jednoczesnej emisji prywatnej  papierów  wartościowych  obejmującej  3 846 153 akcji zwykłych klasy A na rzecz Twilio Inc. w ramach transakcji prywatnej („Jednoczesna emisja prywatna”) po cenie ofertowej 13,00 USD za akcję zwykłą klasy A.

W ramach jednoczesnej emisji prywatnej ZENVIA uzyskała wpływy brutto w wysokości 50000000 USD, a wraz z pierwszą ofertą publiczną („IPO”) ZENVIA opiewającą na 11538462 akcji zwykłych klasy A po 13,00 USD za akcję zwykłą klasy A, która została sfinalizowana 26 lipca 2021 r., ZENVIA zyskała łącznie około 200000000 USD brutto.

Zgodnie z obowiązującym oświadczeniem rejestracyjnym ZENVIA na formularzu F-1 złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd część wpływów netto z IPO i jednoczesnej emisji prywatnej zostanie przeznaczona na zapłatę ceny płatnej w formie pieniężnej za nabycie One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. - Direct One, a wszelkie pozostałe wpływy zostaną wykorzystane na ogólne cele związane z działalnością, takie jak inwestycje w rozwój oprogramowania, produktów lub technologii, inwestycje w międzynarodowy rozwój działalności i finansowanie innych korzystnych fuzji, przejęć lub inwestycji w działalność uzupełniającą oraz utrzymanie płynności.

ZENVIA
Celem Zenvii jest umożliwienie przedsiębiorstwom tworzenia unikalnych doświadczeń w zakresie komunikacji z klientami za pośrednictwem kompleksowej, ujednoliconej platformy. Zenvia umożliwia firmom przekształcenie istniejącej komunikacji z klientem z nieskalowalnych, fizycznych i bezosobowych interakcji w wysoce skalowalne, cyfrowe i niezwykle kontekstowe doświadczenia na wszystkich etapach obsługi klienta. Ujednolicona i kompleksowa platforma komunikacji CX Zenvii stanowi połączenie (i) rozwiązań SaaS ukierunkowanych na kampanie, zespoły sprzedaży, obsługę i zaangażowanie klienta, (ii) narzędzi, takich jak interfejsy programowania aplikacji (API), chatboty, podgląd pojedynczego klienta, kreator podróży, kompozytor dokumentów i ich uwierzytelnianie oraz (iii) kanałów, takich jak SMS, Voice, WhatsApp, Instagram i Webchat. Wszechstronna platforma firmy pomaga klientom w wielu różnorodnych zastosowaniach, między innymi w kampaniach marketingowych, pozyskiwaniu klientów, przyjmowaniu klientów, ostrzeżeniach, obsłudze klienta, kontroli nadużyć, sprzedaży krzyżowej i utrzymaniu klientów. Na dzień 31 marca 2021 r. Zenvia obsługiwała ponad 10100 aktywnych klientów w Ameryce Łacińskiej.

KONTAKT:
ZENVIA Inc.
Dział relacji z inwestorami
[email protected] 
Avenida Paulista, 2300, Suites 182 and 184, São Paulo, SP, Brazylia
Kod poczt. 01310-300

Źródło informacji: PR Newswire

SOURCE Zenvia Mobile Serviços Digitais

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *